Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tôi có thêm thông tin về các phòng hoặc tiện nghi của chỗ nghỉ?
Bạn có thể tìm thấy chi tiết tài sản trong email xác nhận của bạn hoặc trên trang chi tiết tài sản. Đối với bất kỳ điều gì khác, bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với khách sạn.

Khi nào tôi sẽ có email xác nhận?
Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ nhận được email này cùng với tài liệu đặt phòng của mình (tệp PDF) trong vòng 30 phút sau khi đặt phòng. Nếu bạn vẫn chưa nhận được nó sau thời gian đó, vui lòng kiểm tra thư rác và / hoặc bộ lọc thư rác của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống hoặc gửi lại đặt phòng trực tuyến.

Tôi có thể kiểm tra chi tiết và trạng thái đặt chỗ của mình ở đâu?
Khách hàng luôn có thể xem chi tiết và trạng thái đặt phòng của mình trực tuyến bằng cách đăng nhập và chọn "Đặt chỗ của tôi" từ tài khoản đặt hàng của họ. Nếu bạn không biết chi tiết đăng nhập của mình, bạn có thể theo liên kết "Đặt chỗ của tôi" trong email xác nhận của mình.